Pravila o privatnosti

 • ‘mi‘, ‘nas‘, ‘naš/a/e‘ označava onaj deo Grupacije sa kojim ste uspostavili odnos. Na primer, deo sa kojim imate poslovni odnos ili koji organizuje događaj u kojem učestvujete ili upravlja internet stranicom koju koristite. Mi ćemo jasno navesti koji deo je u pitanju;
 • ‘stranica/internet stranica‘ podrazumeva internet stranicu koju posećujete ili sa kojom ste povezani; i
 • ‘Vi‘ i ‘Vaš/Vaša/Vaše‘ označava Vas, osobu koja ulazi u interakciju sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posećuje našu stranicu.
 • da bismo Vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ti podaci mogu podrazumevati Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da bismo bili u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Ti podaci mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšavali naše internet stranice. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11 u nastavku;
 • da bismo ispunili ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova;
 • da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje. Te informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem školovanju i radnom iskustvu, CV, fotografiju, i druge relevantne informacije;
 • da bismo uspešno i efikasno organizovali naše događaje, uključujući i promotivne aktivnosti i objave audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, funkciju, ime kompanije, e-adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (za govornike/izvođače) i audio, video i fotografsku dokumentaciju sa događaja.
 • izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na primer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • Vaša saglasnost u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR.
 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

- Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije odlučila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite.

U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nisu označene kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.Za više informacija o tome kako moristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na e-adresu: security@comtrade.com.U ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo u treće zemlje samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.